About

VÄLKOMMEN TILL KLUBBEN

Hisingens Sportklubb bildades för att utveckla idrottandet i Göteborgsområdet i allmänhet och på Hisingen i synnerhet. Vår vill med vår förening främja folkhälsan och ser rörelse som en viktig grundsten för fysiskt och psykiskt välmående.

För att må bra behöver vi röra på oss. Och det blir roligare om vi gör det tillsammans!